More Website Templates @ Templates.com!

Přístup k internetu vám byl omezen z důvodu neplacení za služby

Zde nám můžete zanechat vzkaz, nebo nás kontaktujte na: 602 46 46 41

Důležité informace:

Pro znovuzapojení služeb je nutné nejdříve uhradit dlužnou částku. Nejrychlejší způsob je úhrada částky v naší Prodejně , za kterou je však účtován manipulační poplatek 50 Kč s DPH. V případě úhrady na náš účet budou služby zapojeny do 24 hodin po připsání dlužné částky.

Vpřípadě neuhrazení dle smluvních podmínek bude postupováno dle platných právních předpisů vymezující: zákon o elektronických komunikacích část 1, Hlava IV, Díl 1, § 65.

Upozorňujeme, že při nepodání řádné výpovědi smlouvy pokračuje poskytování služeb i nadále a s ním i povinnost klienta platit za naše služby až do jejího řádného vypovězení!